Политика за поверителност на личните данни в
www.dgradost.orizare.bg

Обща информация

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ДГ “Радост” – с. Оризаре осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Приложение на настоящата Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, ДГ “Радост” – с. Оризаре отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

ДГ “Радост” – с. Оризаре е администратор на личните данни (т.е. информацията, която идентифицира конкретно лице, като например име и фамилия или адрес на електронна поща), които събираме от и за вас чрез уебсайта.

Настоящата Политика за поверителност важи за всички потребители, включително тези, които използват уебсайта, без да са регистрирани или абонирани за услуги в него.


Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: Детска градина „Радост“ – с. Оризаре
 • ЕИК/БУЛСТАТ : 000041221
 • Седалище и адрес на управление: с. Оризаре, ул. „Първи май“ 18
 • Лице за кореспонденция: г-жа П. Вълчанова
 • E-mail: cdgradost_orizare@mail.bg
 • Телефон.: 0893303782

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Видове лични данни които събираме

ДГ “Радост” – с. Оризаре може да събира единствено следните данни:

 • име и фамилия;
 • телефонен номер;
 • адрес на електронна поща.

които предоставяте, като попълвате форми за контакт в сайта;

Ние не събираме специални категории лични данни за Вас, като например лични данни, разкриващи:

 • расов или етнически произход;
 • политически възгледи;
 • религиозни или философски убеждения;
 • членство в синдикални организации;
 • обработка на генетични данни;
 • биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице;
 • данни относно здравословното състояние;
 • сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице;
 • лични данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления.

Цели при събирането на личните ви данни

Основната причина, поради която събираме личните Ви данни е да Ви осигурим достъп до уебсайта или услугите на ДГ “Радост” – с. Оризаре, както и да осъществим взаимодействието Ви с такива услуги. Понастоящем единствено обработваме данните Ви с цел:

 • Обработка на запитвания;
 • Оказване на съдействие;
 • Персонализирана комуникация с вас.

Предоставянето на личните Ви данни не е задължително. Ако обаче решите да не предоставяте личните си данни, може да нямате достъп за използване на някои от функциите на уебсайта.

Понастоящем не обработваме данните ви с цел изпращане на:

 • оферти;
 • маркетингови съобщения.

Ако планираме такива действия в бъдеще, то ще бъде направено само с предварителното ви съгласие.

Принципи при събирането на личните Ви данни

Сигурността на данните Ви е приоритет за нас. За тази цел ДГ “Радост” – с. Оризаре е предприело адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните Ви данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Ще запазим данните ви само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, както е посочено в настоящата Политика за поверителност. Във всеки случай, личните данни, събрани за целите, посочени в т. 4 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето, необходимо за предоставяне на достъп до уебсайта.

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права по отношение на личните данни?

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ДГ “Радост” – с. Оризаре за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на cdgradost_orizare@mail.bg

ДГ “Радост” – с. Оризаре може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от ДГ “Радост” – с. Оризаре потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Детската градина  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ДГ “Радост” – с. Оризаре.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от ДГ “Радост” – с. Оризаре изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ДГ “Радост” – с. Оризаре;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

ДГ “Радост” – с. Оризаре не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ДГ “Радост” – с. Оризаре, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред  детската градина, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на ДГ “Радост” – с. Оризаре.

ДГ “Радост” – с. Оризаре не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от ДГ “Радост” – с. Оризаре да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ДГ “Радост” – с. Оризаре да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ДГ “Радост” – с. Оризаре не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ДГ “Радост” – с. Оризаре имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ДГ “Радост” – с. Оризаре с искане по имейл.

Вие можете да поискате от ДГ “Радост” – с. Оризаре директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от ДГ “Радост” – с. Оризаре да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ДГ “Радост” – с. Оризаре може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ДГ “Радост” – с. Оризаре, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Актуализации на настоящата Политика за поверителност

ДГ “Радост” – с. Оризаре може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.

Моля, погледнете посочената в началото дата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност, за да видите кога е била последно актуализирана.