Детска градина „Радост“

с. Оризаре, община Несебър

ул. „Първи Май“ № 18

Телефон: 

Директор: Пенка Вълчанова

Tелeфон: 0893 303 782

Email: cdgradost_orizare@mail.bg


Полезни Връзки